Vriendschap en persoonlijke ontwikkeling

De Tafelronde is een vereniging die zowel onderlinge vriendschap bevordert als ook het uitwisselen van kennis, ervaringen en meningen. De vereniging levert hiermee een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van haar leden. De leden – ook wel Tafelaars genoemd – hebben de leeftijd van 25 tot maximaal 40 jaar en zijn woonachtig of werkzaam in Leusden.

Naast lokale, nationale en internationale vriendschap is persoonlijke ontplooiing en het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk. De Leusdense club stimuleert haar leden een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij door het steunen van lokale goede doelen en andere initiatieven in Leusden, zonder persoonlijk gewin.

Tafelavonden zijn een bijzondere ervaring

Een actief lid kan veel uit zijn lidmaatschap halen. Oftewel “een actieve Tafelaar kan veel uit zijn Tafel halen”. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de Tafelaars of een gastspreker. Die kennis, maar ook de typische problemen van iemand met een ander beroep, andere inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen maken deze avonden tot een bijzondere ervaring. Iedere Tafelaar heeft iets unieks op zijn eigen manier. De Tafel verrijkt vriendschap.

Doelstellingen

  • Verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en het stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;
  • Versterken bij haar leden van het besef, dat een ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;
  • Bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;
  • Bevorderen van Internationale vriendschap, samenwerking en begrip.

Ga voor meer informatie naar de landelijke website https://roundtable.nl/